edge banner

Bodem & bemesting

Om goede gewassen te telen op onze percelen, moeten we onze uiterste best doen. Daarvoor zijn bodemanalyses nodig, via grondmonsters kunnen we sturen op bodemkwaliteit en grondverbetering.
Belangrijke gegevens uit bodemanalyse:
  1. Gehaltes aan NPK, en of deze beschikbaar zijn,
  2. De pH
  3. Bodemleven
  4. CEC ook wel kationen-adsorptiecomplex
  5. Bewerkbaarheid
Als deze gegevens bekend zijn, kunnen we sturen op:
  • De pH, corrigeren of onderhouden met bijv. Kalk, Betacal of eierschalen
  • Bodemleven: stimuleren met PRP neosol
  • Bewerkbaarheid: verbeteren met bijv. gips of PRP Neosol.
Deze acties zijn allemaal bedoeld om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden!

BlueN

BlueN is een revolutionaire stap in de stikstofbeheersing! De bacteriën in deze biobladmeststof binden stikstof uit de lucht en maken het beschikbaar voor de plant. Een prachtig product voor stikstofbemesting dus.
BleuN is nu ook goedgekeurd voor de biologische landbouw!
Lees er alles over in de
folder BlueN.
Stacks Image 15505

Meststoffenlijst

Klik op een titel hieronder om de middelen voor bodembemesting en hun beschikbare verpakkingen te zien!
Bodemverbeteraars
PRP neosol
Kalk
Kalk met Mg
Eierschalen
Gips
Potgrond
Vivimus
Vivimus Heide/Rodo's
Vivimus gazon
Turf
Tuinaarde
Afhankelijk van het product is het te verkrijgen als:
b = Bulk
bb = Big Bag 600 kg
z = Zak 25 kg
z40 = Zak 40 lt
z60 = Zak 60 lt
z150 = Zak 150 lt
z30 = Zak 30 lt
Strooimeststoffen
KAS: Kalkammonsalpeter 27 % N
Kieseriet korrel 25 % MgO + 42% SO3
MAS: Stikstofmagnesia 21 % N + 8 MgO
Sulfan 24 % N + 6 % S
Kalizout 60 % K2O + 47 % Cl
Patenkali 30 % K2O
Korn-kali 40 % K2O
Multi K MG korrel NPK 12-0-42 + MgO
Kalkkorrels 15 % MgO, 52 ZBW
NPK 12-10-18
NPK15-15-15 chloorhoudend
Tripel Super 45 % P2O5
Kalksalpeter korrel
Entec
Strooizout
Graszout Cobalt 50 % Na2O + 0,3 % Co
Graszout koper
Graszout naturel
Nitrophoska 12-12-17+ 2% MgO + 20% SO3
NP 23-23
NP 26-14
Meststoffen gemixt naar uw wensen
Deze producten zijn allen verkrijgbaar als
z = Zak 25 kg
bb = Big Bag 600 kg
b = Bulk
Fertigatiemeststoffen, oplosbaar
Kristalon blauw NPK 16-9-20
Kristalon speciaal NPK 18-18-18
Kristalon Geel 13-40-13
Kristalon Lila 19-6-6
Kristalon Wit 15-5-30
Kalisalpeter 13-0-46
Kalksalpeter 15,5 % N
Borax 11 % 5 kg, 19 gram
Mangaansulfaat 31 % Mn 5 kg, 19 gram
Zinksulfaat 35 % Zn 5 kg, 19 gram
Kopersulfaat 25 % 5 kg, 19 gram
Bitterzout
Microtop Bitterzout
Verkrijgbaar in zakken van 25 kg (z)
Vloeibare meststoffen
SeCo: Selenium-Kobalt mix
Urean
NTS
Power basic
Power Leaf
Fertiflow
Kalksalpeter 8,7% N vlb
Kaliloog 50% kaliumhydroxide
Fosforzuur 59%
Salpeterzuur 38%
IJzerchelaat
Bitterzout vlb
Waterstofperoxide
Magnesiumnitraat
Mangaannitraat
Afhankelijk van het product verkrijgbaar in:
i = IBC vat 1.000 kg
b = Bulk
c = Can 25 kg
v= Vat 250 kg
Bladmeststoffen
Human
Magnor
Liquid boron
HF Koper
CUL 900
Vercal
Phos Plus
Foliar NRG
Kali zwavel
N+
Zinic
Ijzer HF
Supha N
Verkrijgbaar in c10 = Can 10 lt, N ook in i = IBC vat 1.000 kg
Rijenbemesting
Maismest NP 20-20 + B
Maismest NP 24-8 +B
Physiostart
Entec
Explorer
Humostart
Powerstart Granulaat

Allen verkrijgbaar in z = Zak 25 kg en bb = Big Bag
Slow release meststoffen, organisch
DCM Mix 2: 7-6-12+4MgO
DCM Mix 3: 9-3-6+3MgO
DCM Mix 5: 10-4-8+3MgO
DCM Mix 6: 6-3-18+3MgO
Vivifos NP 4-30
Gazon Pur 8-4-20-3MgO
DCM start 18-3-3+2MgO
Osmocote 3/4 mnd: 16-9-12+3MgO
Osmocote Exact 5/6 mnd: 15-9-12+2MgO
Osmocote 12/14 mnd: 15-9-9+3MgO
Culterra 10-4-6
Allen verkrijgbaar in z = Zak 25 kg

Verpakkingen

z = Zak 25 kg
bb = Big Bag 600 kg
b = Bulk
i = IBC vat 1.000 kg
c = Can 25 kg
v = Vat 250 kg
c10 = Can 10 lt
z40 = Zak 40 lt
z60 = Zak 60 lt
z150 = Zak 150 lt
z30 = Zak 30 lt

Bemesting

Nadenken over bemesting wordt meer en meer belangrijk, omdat de regelgeving steeds strenger wordt. Kiest u voor een bepaalde kwaliteit dierlijke mest of kent u de kwaliteit (gehaltes)? Dat kan invloed hebben op de basis bemesting.

Startbemesting

Startbemesting wordt toegepast tijdens het zaaien of poten, welk gewas teelt u, welke machines heeft u tot uw beschikking, dit beïnvloedt de keuze van de soort meststof.
Startbemesting legt de basis voor een goede groei. Met eenvoudige aanpassingen aan de zaai- pootmachine wordt de meststof op de juiste plaats toegediend, waardoor optimaal gebruik van mineralen wordt gemaakt.
Er is keuze uit gangbare-, granulaire- en vloeibare meststoffen. Afhankelijk van het gewas en de machine kan gekozen worden voor de juiste combinatie.

Basisbemesting

De basisbemesting kan in het winterseizoen bepaald worden, afhankelijk van de behoefte van het geteelde gewas en de grondanalyses. Ook is belangrijk wat uw afnemer aan eventuele kwaliteitseisen stelt.

Observeren en bijsturen

Omdat we in het seizoen te maken kunnen krijgen met onvoorziene omstandigheden als extreme neerslag en of temperaturen, is het regelmatig controleren van het gewas erg belangrijk om te kunnen schakelen met meststoffen om het gewas te kunnen bijsturen. Vooruitdenken is hier erg belangrijk, als gebreken worden gezien is een correctie al aan de late kant.
Corrigeren kan met bladmeststoffen, welke het snelst resultaat geven. Soms is bemesten gewoon met mestkorrels mogelijk, of zelfs in het voorjaar met dierlijke mest via sleepslangen bij wintertarwe.

Toekomst

Tegenwoordig maken we gebruik van drones, bodemscans en combinaties hiervan, gekoppeld aan machines die de verkregen data kunnen verwerken tijdens het strooien, hier gaat nog een flinke slag gemaakt worden. Het steken van bodemmonsters kan jaar rond, het scannen met een drone kan alleen als er een gewas op het perceel staat.

Topopbrengsten

Als u deze adviezen in acht neemt, zult u topopbrengsten oogsten met een hoge kwaliteit, dat stelt een afnemer tevreden. Tevens zult u de geproduceerde producten met gemiddeld de laagste input per kg kunnen leveren.
Dit alles geeft de minste milieubelasting en de laagste kosten per geproduceerde kg geleverd product en de beste kwaliteit. Kortom dit levert het beste eindsaldo voor u op!
Zie ook onze pagina's Selenium en Kobalt mix en Nieuws.
Stacks Image 6321

Willems Balgoy

Willems Balgoy levert u alle producten voor uw gewas en de verzorging daarvan: zaaizaden, meststoffen, landbouwfolie en gewasbeschermingsmiddelen. Ter ondersteuning bieden we diverse services aan.

Contact

Willems Balgoy
Houtsestraat 11
6613 AC Balgoy
Tel. 024 6412632
Bestel-WhatsApp 06 58069169
Email mail ons

Bij onverhoopte tekorten na sluitingstijd of in het weekend, bel gerust:
Wilbert Willems: 06 20627078

De Algemene Voorwaarden van Willems Balgoy.
© 2020 Willems Balgoy - Design Vavendel - Email Willems Balgoy