Kantor HF

KANTOR is een unieke uitvloeier en activator speciaal ontworpen om de binnendringing en het uitvloeien van gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren.

Toepassingen

Toepassingen: KANTOR heeft een meerwaarde wanneer het aan onder andere herbiciden wordt toegevoegd die bestaan uit sulfonyl-urea verbindingen in de gewassen aardappelen en graan. Daarnaast verbetert KANTOR ook de werking van diverse andere typen herbiciden, groeiregulatoren, insecticiden en fungiciden in een scala van gewassen.

Dosering

KANTOR toepassen in een dosering van 150 ml in 100 liter water.

Gevoeligheid gewassen
Gezien het grote aantal variëteiten en verschillende teeltomstandigheden van in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift genoemde gewassen, is het onmogelijk de gewasveiligheid voor alle gewassen onder alle omstandigheden te onderzoeken. De toepasser van dit product zal, indien met een cultivar/variëteit in een groeistadium of onder bepaalde teeltomstandigheden of teeltwijze nog geen eigen ervaring is opgedaan, zelf een proefbespuiting/toepassing op kleine schaal dienen uit te voeren onder de eigen teeltomstandigheden om verantwoordelijkheid voor gewasveiligheid te kunnen nemen.

Gereedmaken van de spuitvloeistof

  • KANTOR toevoegen tijdens het vullen van de tank met water.
  • Laat het roermechanisme in werking.
  • Gewasbeschermingsmiddelen altijd als laatste aan de tankinhoud toevoegen indien gemengd verspoten wordt.
  • Onmiddellijk na gereedmaken spuitvloeistof toepassen, terwijl de roerinrichting ingeschakeld blijft.

Veiligheid

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

© 2023 Willems Balgoy - Website: Vavendel - mail Willems Balgoy