Concrete HF

Concrete HF is een hulpstof voor bodemherbiciden die toegepast worden op gronden die lutum en/of silt bevatten.

Concrete HF zorgt er voor dat:
  1. Actieve stoffen van herbiciden minder inspoelen en daardoor hun effectiviteit langer behouden.
  2. Mogelijk minder fytotox optreedt als gevolg van minder inspoeling van herbiciden.
  3. Drift wordt beperkt.

Gevoeligheid gewassen: Gezien het grote aantal variëteiten en verschillende teeltomstandigheden van in het Wettelijk gebruiksvoorschrift genoemde gewassen, is het onmogelijk de gewasveiligheid voor alle gewassen onder alle omstandigheden te onderzoeken. De toepasser van dit product zal, indien met een cultivar/variëteit in een groeistadium of onder bepaalde teeltomstandigheden of teeltwijze nog geen eigen ervaring is opgedaan, zelf een proefbespuiting/toepassing op kleine schaal dienen uit te voeren onder de eigen teeltomstandigheden om verantwoordelijkheid voor gewasveiligheid te kunnen nemen.

Gevoeligheid gewassen

Gezien het grote aantal variëteiten en verschillende teeltomstandigheden van in het Wettelijk gebruiksvoorschrift genoemde gewassen, is het onmogelijk de gewasveiligheid voor alle gewassen onder alle omstandigheden te onderzoeken. De toepasser van dit product zal, indien met een cultivar/variëteit in een groeistadium of onder bepaalde teeltomstandigheden of teeltwijze nog geen eigen ervaring is opgedaan, zelf een proefbespuiting/toepassing op kleine schaal dienen uit te voeren onder de eigen teeltomstandigheden om verantwoordelijkheid voor gewasveiligheid te kunnen nemen.

Dosering

Concrete HF kan gebruikt worden in de volgende doseringen:
Najaar: 200 ml per ha
Voorjaar: 400 ml per ha

Gereedmaken van de spuitvloeistof

Concrete HF toevoegen tijdens het vullen van de tank met water.
Laat het roermechanisme in werking.
Gewasbeschermingsmiddelen altijd als laatste aan de tankinhoud toevoegen indien gemengd verspoten wordt.
Onmiddellijk na gereedmaken spuitvloeistof toepassen, terwijl de roerinrichting ingeschakeld blijft.

Veiligheid

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.
  • Lege can goed schoonmaken.

© 2023 Willems Balgoy - Website: Vavendel - mail Willems Balgoy