BlueN

BlueN is een biologische bladmeststof op basis van de van nature voorkomende stikstofbindende bacterie Methylobacterium symbioticum SB23. BlueN levert stikstof aan de plant op het moment dat de plant het nodig heeft.

Na bespuiting over een jong gewas nestelt de bacterie zich in de groene delen (de fyllosfeer) van de plant. Het zal daar gedurende het gehele groeiseizoen, al naar gelang de behoefte van de plant, stikstof uit de lucht omzetten in direct voor de plant opneembare ammoniumstikstof.

Door het gebruik van BlueN is besparing mogelijk tot wel 40-60 kg/ha zuivere stikstof!

Dosering

Toepasbaar in alle gewassen
Bespuiting uitvoeren op een jong gewas eventueel in combinatie met onkruid-, ziekte- of plaagbestrijding.
Denk hierbij aan een T0 of T1 ziektebestrijding of voorjaarsonkruidbestrijding in granen.

Dosering Een dosering van 333 gram/ha is voldoende.

Regenvastheid BlueN is 3 uur na toepassing volledig in de plant getrokken en 1 uur na toepassing regenvast.

Gereedmaken van de spuitvloeistof

Concrete HF toevoegen tijdens het vullen van de tank met water.
Laat het roermechanisme in werking.
Gewasbeschermingsmiddelen altijd als laatste aan de tankinhoud toevoegen indien gemengd verspoten wordt.
Onmiddellijk na gereedmaken spuitvloeistof toepassen, terwijl de roerinrichting ingeschakeld blijft.

Veiligheid

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag beschermende kleding en gezichtsbescherming bij het klaarmaken en verspuiten van de spuitvloeistof.
  • Was handen voor het eten en na het werk.

© 2023 Willems Balgoy - Website: Vavendel - mail Willems Balgoy