edge banner

Berichten 2012-2013

Nieuwsberichten die in 2012/2013 zijn gepubliceerd, vindt u op deze pagina. Onze recentere items leest u op de pagina Recent Nieuws!
Stacks Image 4448

Nieuwsbrieven

Lees onze nieuwsbrief over strooizout, het Brabant Mixture en speciale potgrond voor Heide, Rhodo en zuurminnende planten.
Informatie over wintertarwe, wintergerst, onkruidbestrijding wintergranen, slakkenkorrels, kiemremming aardappelen en actualiteiten middelen.
In deze lijst zijn de nieuwe cijfers en rubricering van de aanbevolen rassen wintertarwe bijgewerkt. Beschreven zijn diverse raseigenschappen en de korrelopbrengst van wintertarwe per regio.
Deze nieuwsbrief bevat adviezen over bemesting van gazons en borders, bodemverbetering bij aanplant van nieuwe struiken, het bestrijden van groene aanslag en snoeigereedschap.
Informatie over aardappelen, suikerbieten, grasland, bemesting, vanggewassen (na maïs op zand- en lössgronden) en slakkenkorrels.
In deze nieuwsbrief informatie over aardappelen, suikerbieten, maïs, granen, bonen en groenbemesters.
In deze nieuwsbrief informatie over aardappelen, bieten, maïs, granen, erwten, stamslabonen, bladmeststoffen en actualiteiten over middelen.
Gebruikt landbouw- en wikkelfolie en kunstmestzakken kunt u inleveren bij Willems Balgoy.
Verder hebben we volop landbouwfolie en aanverwanten op voorraad voor u.
Informatie over wintertarwe, suikerbieten, maïs, aardappels, erwten en kapucijners, bonen en actualiteiten over middelen.
Informatie over bemesting van het gazon en bij aanplant van o.a. struiken.
Nieuws over zomergranen, onkruidbestrijding weiland, wintertarwe en suikerbieten, knolbehandeling aardappelen, ontsmetting maïszaad en enkele actualiteiten over bestrijdingsmiddelen.
Stacks Image 6321

Willems Balgoy

Willems Balgoy levert u alle producten voor uw gewas en de verzorging daarvan: zaaizaden, meststoffen, landbouwfolie en gewasbeschermingsmiddelen. Ter ondersteuning bieden we diverse services aan.

Contact

Willems Balgoy
Houtsestraat 11
6613 AC Balgoy
Tel. 024 6412632
Bestel-WhatsApp 06 580 691 69
Email mail ons

Bij onverhoopte tekorten na sluitingstijd of in het weekend, bel gerust:
Wilbert Willems: 06 20627078
Overige berichten
Geslaagde klantenbijeenkomsten
Onze klantenbijeenkomsten in het voorjaar van 2013 zijn goed bezocht. Akkerbouwers, veehouders, loonwerkers en hoveniers kwamen volop aan hun trekken. Daarbij hebben zij een punt behaald voor het vakbekwaamheidcertificaat gewasbescherming.

De bijeenkomsten zijn in 2013 voor het eerst gehouden op ons bedrijf in Balgoy.
Klik op een foto voor een vergroting.
klantenbijeenkomst
Bieten zaaien
Op Paaszaterdag zijn bieten gezaaid in een sneeuwbui in Balgoy…
Stacks Image 4452

Vervolg nieuwsbrieven

In deze nieuwsbrief: de keuze van zaaigranen, rassenselectie, wintergerst, onkruidbestrijding wintergranen, slakkenkorrels, vanggewassen en onkruidbestrijding grasland.
In deze nieuwsbrief: informatie over strooizout, bloembollen en boomkwekerijbenodigdheden.
Uitnodiging maisdemoveld
In deze nieuwsbrief: de keuze van zaaigranen, rassenselectie, wintergerst, onkruidbestrijding wintergranen, slakkenkorrels, vanggewassen en onkruidbestrijding grasland.
In deze nieuwsbrief: de keuze van zaaigranen, rassenselectie, wintergerst, onkruidbestrijding wintergranen, slakkenkorrels, vanggewassen en onkruidbestrijding grasland.
In deze nieuwsbrief: de keuze van zaaigranen, rassenselectie, wintergerst, onkruidbestrijding wintergranen, slakkenkorrels, vanggewassen en onkruidbestrijding grasland.
© 2018 Willems Balgoy - Design Vavendel - Email Willems Balgoy