Bodem & Bemesting

Na de oogst en het inzaaien van de groenbemester is de bodem in rust. Deze tijd is het moment om een bodemanalyse te nemen. Meten is weten en anticiperen op deze gegevens zorgt voor handvaten in de teelt.

Een bodem in goede conditie is de basis van iedere teelt. Vruchtwisseling, de juiste groenbemesters en een goede basisbemesting bieden voordelen voor de groei van het gewas dat resulteert in kwaliteit en opbrengst.

Een bodemanalyse kan inzicht geven in de conditie van de bodem. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een bodemverbeterplan. Dit bodemverbeterplan kan bestaan uit de toepassing van de volgende productcategorieën:

  • Kalk/gips
  • Bodemverbeteraars
  • Startmeststoffen
  • Basismeststoffen
  • Vloeibare meststoffen
  • Bladmeststoffen
  • Biologische meststoffen
  • Biostimulanten

Deze meststoffen worden toegepast in een teelt om zo de teelt bij te kunnen sturen waar nodig. Vaak is op voorhand bekend welke problemen er in het gewas kunnen optreden. Hier kan dan al vroegtijdig op geanticipeerd worden.

Groenbemeser

© 2023 Willems Balgoy - Website: Vavendel - mail Willems Balgoy