Gewasbescherming

In de winter beginnen de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Op voorhand van het seizoen ondersteunen wij klanten met het maken van gewasbeschermings- en bemestingsplannen. De fabrikanten organiseren informatiebijeenkomsten, waardoor ons team weer op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen van producten en op het gebied van wet- en regelgeving.

Gedurende het seizoen ondersteunen wij telers, door de gewassen te monitoren en daarbij advies op maat te geven. Dit alles kunnen wij organiseren voor zowel de biologische als de gangbare teelten.

Daarnaast organiseren wij bijeenkomsten voor onze klanten voor het verlengen van de vakbekwaamheid.

De volgende productgroepen hebben we in ons pakket zitten:

  • Herbiciden
  • Fungiciden
  • Insecticiden
  • Biologische middelen
  • Hulpstoffen
  • Aaltjes

Verlengen vakbekwaamheid gewasbescherming

In de winter organiseren wij cursussen, welke erkend zijn door Bureau Erkenningen, om de kennis van onze klanten op niveau te houden. Onderwerpen als geïntegreerde gewasbescherming, veiligheid, techniek etc. Deze cursussen hebben altijd een actueel karakter.

spuitspoor aardappels
luizen op bieten

Lid van vereniging Agrodis

Puitappaaratuur Theunissen

© 2023 Willems Balgoy - Website: Vavendel - mail Willems Balgoy